SB 11.6.13

ketus tri-vikrama-yutas tri-patat-patāko
yas te bhayābhaya-karo 'sura-deva-camvoḥ
svargāya sādhuṣu khaleṣv itarāya bhūman
padaḥ punātu bhagavan bhajatām aghaṁ naḥ
Překlad slovo od slova: 
ketuḥ — vlajkový stožár; tri-vikrama — tři ohromné kroky, které způsobily porážku Baliho Mahārāje; yataḥ — jimi ozdobený; tri-patat — padající do každého ze tří planetárních systémů; patākaḥ — vlajka; yaḥ — které; te — Tvoje (lotosové nohy); bhaya-abhaya — strach a nebojácnost; karaḥ — vytvářející; asura-deva — démonů a polobohů; camvoḥ — pro příslušné armády; svargāya — pro dosažení nebe; sādhuṣu — mezi svatými polobohy a oddanými; khaleṣu — mezi zlomyslnými; itarāya — pro pravý opak; bhūman — ó nanejvýš mocný Pane; pādaḥ — lotosové nohy; punātu — kéž očistí; bhagavan — ó Nejvyšší Pane, Osobnosti Božství; bhajatām — kteří Tĕ uctíváme; agham — hříchy; naḥ — naše.
Překlad: 
Ó všemocný Pane, ve své inkarnaci Trivikramy jsi zdvihl nohu jako vlajkový stožár a prorazil jí obal vesmíru, což umožnilo svaté Ganze, aby jako vítĕzný prapor začala ve třech ramenech stékat do tří planetárních systémů. Třemi mohutnými kroky svých lotosových nohou ses zmocnil Baliho Mahārāje i s jeho vesmírným královstvím. Tvé lotosové nohy vzbuzují strach u démonů, jež svrhávají do pekla, a nebojácnost u Tvých oddaných, které povznášejí k dokonalosti nebeského života. My se Tĕ upřímnĕ snažíme uctívat, náš Pane. Kéž nás proto Tvé lotosové nohy laskavĕ osvobodí ode všech reakcí za naše hříchy.
Význam: 

VÝZNAM: Osmý zpĕv tohoto velkého díla popisuje, jak Pán Kṛṣṇa chtĕl pro polobohy získat zpátky vesmírné království, které uchvátil Bali Mahārāja, a proto se zjevil jako krásný trpasličí brāhmaṇa Vāmana, který natáhl nohu do výšky až k vnĕjším hranicím vesmíru. Když Jeho noha prorazila díru do vesmírného obalu, vtekla do vesmíru svatá voda Gangy. Celý výjev připomínal vztyčený vlajkový stožár s nádhernĕ vlajícím praporem vítĕzství.

Śruti-mantry uvádĕjí: caraṇaṁ pavitraṁ vitataṁ purāṇaṁ yena pūtas tarati duṣkṛtāni – „Lotosové nohy Osobnosti Božství jsou dokonale čisté, všudypřítomné a nejstarší ze všech. Ten, koho očistí, překonává všechny své dřívĕjší hříšné činnosti.“ Proces uctívání lotosových nohou Pána je velmi slavný po celém vesmíru.