SB 11.31.7

divi dundubhayo neduḥ
petuḥ sumanasaś ca khāt
satyaṁ dharmo dhṛtir bhūmeḥ
kīrtiḥ śrīś cānu taṁ yayuḥ
Překlad slovo od slova: 
divi — na nebi; dundubhayaḥ — kotle; neduḥ — znĕly; petuḥ — padaly; sumanasaḥ — kvĕty; ca — a; khāt — z nebe; satyam — Pravda; dharmaḥ — Náboženství; dhṛtiḥ — Vĕrnost; bhūmeḥ — ze Zemĕ; kīrtiḥ — Sláva; śrīḥ — Krása; ca — a; anu — následující; tam — Jeho; yayuḥ — odešly.
Překlad: 
Jakmile Pán Śrī Kṛṣṇa opustil Zemi, Pravda, Náboženství, Vĕrnost, Sláva a Krása odešly okamžitĕ za Ním. Na nebesích znĕly kotle a z nebe pršely kvĕty.
Význam: 

VÝZNAM: Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho všichni polobozi jásali, protože si každý z nich myslel, že Pán Kṛṣṇa jde na jeho planetu.