SB 11.31.22

bandhūnāṁ naṣṭa-gotrāṇām
arjunaḥ sāmparāyikam
hatānāṁ kārayām āsa
yathā-vad anupūrvaśaḥ
Překlad slovo od slova: 
bandhūnām — příbuzných; naṣṭa-gotrāṇām — kteří již nemĕli žádné blízké příbuzné; arjunaḥ — Arjuna; sāmparāyikam — pohřební obřady; hatānām — zabitých; kārayām āsa — vykonal; yathā-vat — jak předepisují Védy; anupūrvaśaḥ — v pořadí podle společenského postavení zesnulých.
Překlad: 
Arjuna pak dohlédl na patřičné vykonání pohřebních obřadů pro mrtvé, kteří již nemĕli žádné žijící mužské příbuzné. Postupnĕ vykonal potřebné obřady pro každého z Yaduovců.