SB 11.29.47

tatas tam antar hṛdi sanniveśya
gato mahā-bhāgavato viśālām
yathopadiṣṭāṁ jagad-eka-bandhunā
tapaḥ samāsthāya harer agād gatim
Překlad slovo od slova: 
tataḥ — poté; tam — Jeho; antaḥ — do; hṛdi — své mysli; sanniveśya — když umístil; gataḥ — šel; mahā-bhāgavataḥ — velký oddaný; viśālām — do Badarikāśramu; yathā — jak; upadiṣṭām — popsán; jagat — vesmíru; eka — jediným; bandhunā — přítelem; tapaḥ — askezi; samāsthāya — poté, co náležitĕ podstoupil; hareḥ — Nejvyššího Pána; agāt — dosáhl; gatim — cíle.
Překlad: 
Poté se velký oddaný Uddhava, který umístil Pána hluboko do svého srdce, vydal do Badarikāśramu. Tam pomocí askeze dosáhl Pánova osobního sídla, které mu samotný Pán Kṛṣṇa, jediný přítel vesmíru, popsal.
Význam: 

VÝZNAM: Śrī Uddhava se vrátil do Dvāraky v duchovním nebi, píše Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura.