SB 11.28.38

yogino 'pakva-yogasya
yuñjataḥ kāya utthitaiḥ
upasargair vihanyeta
tatrāyaṁ vihito vidhiḥ
Překlad slovo od slova: 
yoginaḥ — yogīho; apakva-yogasya — který je nezralý v praktikování yogy; yuñjataḥ — snažícího se zamĕstnat; kāyaḥ — tĕlo; utthitaiḥ — které vyvstaly; upasargaiḥ — potížemi; vihanyeta — může být zmařené; tatra — v této souvislosti; ayam — tento; vihitaḥ — je předepsaný; vidhiḥ — doporučený postup.
Překlad: 
Fyzické tĕlo aktivního yogīho, který ještĕ ve své snaze nedosáhl zralosti, může být nĕkdy přemoženo různými tĕžkostmi. Proto se doporučuje následující postup.
Význam: 

VÝZNAM: Poté, co Pán popsal postup rozvoje poznání, nyní dává pokyny yogīmu, jehož tĕlo může mít problémy s nemocí nebo jinými tĕžkostmi. Tĕmto yogīm na nižších úrovních, kteří lpĕjí na tĕle a tĕlesných cvicích, se často nedostává úplné realizace, a proto jim zde Pán nabízí určitou pomoc.