SB 11.27.6

śrī-bhagavān uvāca
na hy anto 'nanta-pārasya
karma-kāṇḍasya coddhava
saṅkṣiptaṁ varṇayiṣyāmi
yathāvad anupūrvaśaḥ
Překlad slovo od slova: 
śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; na — není; hi — jistĕ; antaḥ — konce; ananta-pārasya — bezmezných; karma-kāṇḍasya — védských pokynů pro uctívání; ca — a; uddhava — ó Uddhavo; saṅkṣiptam — stručnĕ; varṇayiṣyāmi — vysvĕtlím; yathā-vat — vhodným způsobem; anupūrvaśaḥ — v patřičném pořadí.
Překlad: 
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Uddhavo, nesčetné védské pokyny pro uctívání Božstev nemají konce, a proto ti toto téma vysvĕtlím stručnĕ, krok za krokem.
Význam: 

VÝZNAM: Zde slovo karma-kāṇḍa označuje různé védské metody uctívání, jež vrcholí uctíváním Božstev Nejvyšší Osobnosti Božství. Tak jako existuje nespočet způsobů uspokojování smyslů a hmotného odříkání, transcendentálních zábav a vlastností, které si Nejvyšší Osobnost Božství vychutnává ve svém sídle zvaném Vaikuṇṭha, je také nespočet. Různé představy o zbožnosti a metodách očištĕní v hmotném svĕtĕ z konečného hlediska nelze vzájemnĕ uvést v soulad bez uznání Absolutní Pravdy, Osobnosti Božství, neboť bez přijetí Pána nelze s konečnou platností pochopit, co je pro lidskou bytost skutečnĕ závazné. I když se témĕř všichni lidé vĕnují různým druhům uctívání, Pán nyní toto téma shrne a vyloží, jak by Ho mĕli uctívat v podobĕ Božstva.