SB 11.24.15

mayā kālātmanā dhātrā
karma-yuktam idaṁ jagat
guṇa-pravāha etasminn
unmajjati nimajjati
Překlad slovo od slova: 
mayā — díky Mnĕ; kāla-ātmanā — jenž mám v sobĕ energii času; dhātrā — stvořiteli; karma-yuktam — plný plodonosných činností; idam — tento; jagat — svĕt; guṇa-pravāhe — v mocném proudu kvalit přírody; etasmin — v tomto; unmajjati — nĕkdo se vynořuje; nimajjati — nĕkdo se potápí.
Překlad: 
Všechny výsledky plodonosných činností v tomto svĕtĕ zařizuji Já, svrchovaný stvořitel jednající jako síla času. Tak se osoba nĕkdy vynořuje k hladinĕ této mocné řeky kvalit přírody a jindy se zase potápí.
Význam: 

VÝZNAM: Unmajjati se týká dosažení vyšších planetárních soustav, o kterých se zmiňuje předchozí verše, a nimajjati znamená topit se kvůli bezbožným činnostem v bídných životních podmínkách. V obou případech se živá bytost topí v mocné řece hmotné existence, která ji unáší daleko od pravého domova v království Boha.