SB 11.23.36

yata-vācaṁ vācayanti
tāḍayanti na vakti cet
tarjayanty apare vāgbhiḥ
steno 'yam iti vādinaḥ
badhnanti rajjvā taṁ kecid
badhyatāṁ badhyatām iti
Překlad slovo od slova: 
yata-vācam — jenž složil slib mlčení; vācayanti — nutí promluvit; tāḍayanti — bijí; na vakti — on nemluví; cet — když; tarjayanti — přemlouvají; apare — jiní; vāgbhiḥ — svými slovy; stenaḥ — zlodĕj; ayam — tento človĕk; iti — to; vādinaḥ — říkající; badhnanti — svazují; rajjvā — provazem; tam — jeho; kecit — nĕkteří; badhyatām badhyatām — „Svažte ho! Svažte ho!“; iti — říkající.
Překlad: 
Ačkoliv složil slib mlčení, nutili ho mluvit, a když nepromluvil, bili ho holemi. Jiní ho kárali a říkali: „Je to obyčejný zlodĕj.“ A jiní ho svazovali provazem a křičeli: „Svažte ho! Svažte ho!“