SB 11.22.41

svapnaṁ manorathaṁ cetthaṁ
prāktanaṁ na smaraty asau
tatra pūrvam ivātmānam
apūrvam cānupaśyati
Překlad slovo od slova: 
svapnam — sny; manaḥ-ratham — fantazírování; ca — a; ittham — takto; prāktanam — dřívĕjší; na smarati — nepamatuje si; asau — on; tatra — v tomto (současném tĕle); pūrvam — dřívĕjšího; iva — jako kdyby; ātmānam — sebe; apūrvam — nemajícího minulost; ca — a; anupaśyati — vidí.
Překlad: 
Tak jako si snící nebo fantazírující osoba nepamatuje své dřívĕjší sny či fantazírování, živá bytost si ve svém současném tĕle myslí, že teprve nedávno vznikla, přestože existovala předtím.
Význam: 

VÝZNAM: Je možné vznést námitku, že ve snu si osoba nĕkdy vzpomíná na dřívĕjší sen. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura odpovídá, že pomocí mystické síly jāti-smara si může osoba pamatovat své dřívĕjší tĕlo, a také je dobře známé, že „Výjimka potvrzuje pravidlo“. Za normálních okolností podmínĕné duše nevnímají svou minulou existenci, ale myslí si: „Jsem starý šest let“ nebo „Je mi třicet let“ a „před tímto životem jsem neexistoval“. Ve této hmotné nevĕdomosti nelze pochopit skutečné postavení duše.