SB 11.20.10

sva-dharma-stho yajan yajñair
anāśīḥ-kāma uddhava
na yāti svarga-narakau
yady anyan na samācaret
Překlad slovo od slova: 
sva-dharma — v plnĕní svých předepsaných povinností; sthaḥ — setrvávající; yajan — uctívající; yajñaiḥ — konáním předepsaných obĕtí; anāśīḥ-kāmaḥ — bez touhy po plodech; uddhava — Můj milý Uddhavo; na — ne; yāti — jde; svarga — do nebe; narakau — nebo do pekla; yadi — jestliže; anyat — nĕco jiného než svou předepsanou povinnost; na — ne; samācaret — koná.
Překlad: 
Můj milý Uddhavo, ten, kdo plní své předepsané povinnosti a provádí náležité uctívání prostřednictvím védských obĕtí, ale netouží po plodech tohoto uctívání, nepůjde na nebeské planety a podobnĕ když nedĕlá zakázané vĕci, nepůjde do pekla.
Význam: 

VÝZNAM: Zde je popsána dokonalost karma-yogy. Ten, kdo netouží po plodonosných odmĕnách za své náboženské činnosti, neztrácí čas putováním na nebeské planety za nebeským smyslovým požitkem. Podobnĕ ten, kdo nezanedbává svou předepsanou povinnost ani se nedopouští zakázaných činností, nebude muset jít pykat do pekla. Takto se tato osoba, která nemá žádné touhy, vyhýbá hmotným odmĕnám a trestům a může pokročit na úroveň čisté oddané služby Pánu Kṛṣṇovi.