SB 11.2.23

avyāhateṣṭa-gatayaḥ sura-siddha-sādhya-
gandharva-yakṣa-nara-kinnara-nāga-lokān
muktāś caranti muni-cāraṇa-bhūtanātha-
vidyādhara-dvija-gavāṁ bhuvanāni kāmam
Překlad slovo od slova: 
avyāhata — aniž by jim cokoliv bránilo; iṣṭa-gatayaḥ — v pohybu podle jejich přání; sura — polobohů; siddha — dokonalých mystiků; sādhya — Sādhyů; gandharva — nebeských hudebníků; yakṣa — společníků Kuvery; nara — lidských bytostí; kinnara — nižších polobohů, kteří mohou z vlastní vůle mĕnit svou podobu; nāga — a hadů; lokān — svĕty; muktāḥ — svobodní; caranti — putují; muni — mudrců; cāraṇa — andĕlů; bhūta-nātha — duchů, následovníků Pána Śivy; vidyādhara — Vidyādharů; dvija — brāhmaṇů; gavām — a krav; bhuvanāni — svĕty; kāmam — jak sami chtĕjí.
Překlad: 
Devĕt Yogendrů jsou osvobozené duše a svobodnĕ putují na planety polobohů, dokonalých mystiků, Sādhyů, nebeských hudebníků, Yakṣů, lidských bytostí a nižších polobohů, jako jsou Kinnarové a hadi. Žádná svĕtská síla jim nemůže zabránit ve svobodnému pohybu a podle svého přání mohou putovat také do svĕtů mudrců, andĕlů, duchů, kteří jsou následovníky Pána Śivy, Vidyādharů, brāhmaṇů a krav.