SB 11.18.48

etat te 'bhihitaṁ sādho
bhavān pṛcchati yac ca mām
yathā sva-dharma-saṁyukto
bhakto māṁ samiyāt param
Překlad slovo od slova: 
etat — toto; te — tobĕ; abhihitam — popsané; sādho — ó svatý Uddhavo; bhavān — ty; pṛcchati — ptal ses; yat — co; ca — a; mām — Mne; yathā — pomocí čeho; sva-dharma — své předepsané povinnosti; saṁyuktaḥ — dokonale plnící; bhaktaḥ — oddaný; mām — ke Mnĕ; samiyāt — může dospĕt; param — k Nejvyššímu.
Překlad: 
Můj milý svatý Uddhavo, nyní jsem ti v odpovĕď na tvoji otázku popsal, jak se může Můj oddaný dokonale plnící své předepsané povinnosti vrátit ke Mnĕ, Nejvyšší Osobnosti Božství.
Význam: 

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k osmnácté kapitole jedenáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Popis varṇāśrama-dharmy“.