SB 11.16.43

yo vai vāṅ-manasī saṁyag
asaṁyacchan dhiyā yatiḥ
tasya vrataṁ tapo dānaṁ
sravaty āma-ghaṭāmbu-vat
Překlad slovo od slova: 
yaḥ — ten, kdo; vai — jistĕ; vāk-manasī — řeč a mysl; saṁyak — zcela; asaṁyacchan — neovládající; dhiyā — inteligencí; yatiḥ — transcendentalista; tasya — jeho; vratam — sliby; tapaḥ — askeze; dānam — dobročinnost; sravati — odtékají; āma — nevypálené; ghaṭa — v nádobĕ; ambu-vat — jako voda.
Překlad: 
Transcendentalista, který neovládá plnĕ svoje slova a mysl vyšší inteligencí, zjistí, že jeho duchovní sliby, askeze a dobročinnost odtékají tak jako voda z nevypálené hlinĕné nádoby.
Význam: 

VÝZNAM: Když je hlinĕná nádoba náležitĕ vypálená, udrží jakoukoliv tekutou látku, aniž by ji propouštĕla. Pokud však není patřičnĕ vypálená, voda nebo jakákoliv jiná tekutina z ní prosákne ven. Také transcendentalista, který neovládá svou řeč a mysl, zjistí, že jeho duchovní disciplína a askeze se postupnĕ vytrácejí. Dāna neboli „dobročinnost“ se týká práce pro blaho druhých. Ti, kdo se snaží konat nejvyšší dobročinnost kázáním nauky o vĕdomí Kṛṣṇy, by nemĕli vystupovat jako bystří řečníci pro uspokojení krásných žen, ani se pokoušet o nepřirozenĕ intelektuální vystupování jen kvůli svĕtské akademické prestiži. Oddaný by nemĕl ani pomýšlet na důvĕrné sexuální vztahy a nemĕl by snít o dosažení nĕjakého prestižního postavení. Jinak se jeho odhodlání přísnĕ praktikovat rozvoj vĕdomí Kṛṣṇy vytratí, jak je zde popsáno. Musí ovládat mysl, smysly a řeč vyšší inteligencí, aby jeho život byl úspĕšný.