SB 11.14.18

bādhyamāno 'pi mad-bhakto
viṣayair ajitendriyaḥ
prāyaḥ pragalbhayā bhaktyā
viṣayair nābhibhūyate
Překlad slovo od slova: 
bādhyamānaḥ — sužovaný; api — i když; mat-bhaktaḥ — Můj oddaný; viṣayaiḥ — smyslovými objekty; ajita — jelikož si nepodrobil; indriyaḥ — smysly; prāyaḥ — obecnĕ; pragalbhayā — účinné a silné; bhaktyā — díky oddanosti; viṣayaiḥ — smyslovým požitkem; na — ne; abhibhūyate — je přemožen.
Překlad: 
Můj milý Uddhavo, pokud si Můj oddaný nepodrobil úplnĕ své smysly, mohou ho sužovat hmotné touhy, ale díky jeho neochvĕjné oddanosti Mnĕ ho smyslový požitek nepřemůže.
Význam: 

VÝZNAM: Abhibhūyate vyjadřuje poklesnutí do hmotného svĕta a podlehnutí māyi. Tomu, kdo je neochvĕjnĕ oddaný Pánu Kṛṣṇovi, i když si zcela nepodrobil své smysly, nehrozí, že bude od Pána oddĕlený. Slova pragalbhayā bhaktyā se vztahují na osobu se silnou oddaností Pánu Kṛṣṇovi, ne na toho, kdo chce pokračovat v hříšných činnostech a pronášet Hare Kṛṣṇa, aby se zbavil následků. I upřímného oddaného může – kvůli dřívĕjším zlozvykům a nezralosti – sužovat přetrvávající připoutanost k tĕlesnému pojetí života, ale jeho neochvĕjná oddanost Pánu Kṛṣṇovi zapůsobí. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura uvádí následující dva příklady: Velkého válečníka může zasáhnout zbraň nepřítele, ale jelikož je odvážný a silný, není zabit ani poražen. Zásah přijme a bojuje až do konečného vítĕzství. Podobnĕ bude-li brát osoba, která se nakazila vážnou chorobou, správné léky, brzy se uzdraví.

Pokud se ti, kdo praktikují neosobní systém spekulace a askeze, jen mírnĕ odchýlí z dané cesty, poklesnou. Zato oddaný, i když je nezralý, nikdy z cesty oddané služby neodpadne. I když projeví příležitostnou slabost, je stále považován za oddaného, je-li jeho oddanost Pánu Kṛṣṇovi velmi silná. Pán sám říká v Bhagavad-gītĕ (9.30):

api cet su-durācāro
bhajate mām ananya-bhāk
sādhur eva sa mantavyaḥ
samyag vyavasito hi saḥ

„Je-li ten, kdo se dopustí i toho nejohavnĕjšího činu, zamĕstnaný oddanou službou, má být považován za svĕtce, protože jeho rozhodnost je správná.“