SB 11.13.39

ahaṁ yogasya sāṅkhyasya
satyasyartasya tejasaḥ
parāyaṇaṁ dvija-śreṣṭhāḥ
śriyaḥ kīrter damasya ca
Překlad slovo od slova: 
aham — Já; yogasya — yogového systému; sāṅkhyasya — systému analytické filosofie; satyasya — ctnostného jednání; ṛtasya — pravdivých náboženských zásad; tejasaḥ — moci; para-ayanam — konečné útočištĕ; dvija-śreṣṭhāḥ — ó nejlepší z brāhmaṇů; śriyaḥ — krásy; kīrteḥ — slávy; damasya — sebeovládání; ca — také.
Překlad: 
Ó nejlepší z brāhmaṇů, prosím vĕzte, že Já jsem svrchovaným útočištĕm yogového systému, analytické filosofie, ctnostného jednání, pravdivých náboženských zásad, moci, krásy, slávy i sebeovládání.
Význam: 

VÝZNAM: Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho slova satyasya a ṛtasya, která jsou synonymy, označují (v tomto pořadí) patřičné či ctnostné provádĕní náboženských zásad a přesvĕdčivou prezentaci náboženství. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura podotýká, že synové Brahmy žasli nad slovy Nejvyšší Osobnosti Božství a říkali si: „Jaké úžasné poznání jsme právĕ vyslechli!“ Pán si povšiml jejich údivu a vyslovil tento verš, aby potvrdil, že Ho chápou správnĕ.