SB 11.13.21

ity ahaṁ munibhiḥ pṛṣṭas
tattva-jijñāsubhis tadā
yad avocam ahaṁ tebhyas
tad uddhava nibodha me
Překlad slovo od slova: 
iti — takto; aham — Já; munibhiḥ — mudrci; pṛṣṭaḥ — dotázaný; tattva — pravdu o cíli yogy; jijñāsubhiḥ — kteří si přáli znát; tadā — tehdy; yat — to, co; avocam — řekl jsem; aham — Já; tebhyaḥ — jim; tat — to; uddhava — Můj milý Uddhavo; nibodha — vĕz; me — ode Mne.
Překlad: 
Můj milý Uddhavo, takto se Mĕ otázali mudrci, kteří dychtili poznat konečnou pravdu týkající se yogového systému. Nyní si prosím poslechni, jak ti vyložím, co jsem jim řekl.