SB 10.81.32

payaḥ-phena-nibhāḥ śayyā
dāntā rukma-paricchadāḥ
paryaṅkā hema-daṇḍāni
cāmara-vyajanāni ca
āsanāni ca haimāni
mṛdūpastaraṇāni ca
muktādāma-vilambīni
vitānāni dyumanti ca
svaccha-sphaṭika-kuḍyeṣu
mahā-mārakateṣu ca
ratna-dīpān bhrājamānān
lalanā ratna-saṁyutāḥ
vilokya brāhmaṇas tatra
samṛddhīḥ sarva-sampadām
tarkayām āsa nirvyagraḥ
sva-samṛddhim ahaitukīm
Překlad slovo od slova: 
payaḥ — mléčnou; phena — pĕnu; nibhāḥ — připomínající; śayyāḥ — lůžka; dāntāḥ — ze sloních klů; rukma — zlatá; paricchadāḥ — jejichž výzdoba; paryaṅkāḥ — pohovky; hema — zlaté; daṇḍāni — jejichž nohy; cāmara-vyajanāni — vĕjíře z jačích ohonů; ca — a; āsanāni — křesla; ca — a; haimāni — zlatá; mṛdu — mĕkké; upastaraṇāni — polštáře; ca — a; muktā-dāma — šňůrami perel; vilambīni — ovĕšené; vitānāni — baldachýny; dyumanti — třpytící se; ca — a; svaccha — čirého; sphaṭika — z křišťálového skla; kuḍyeṣu — na zdech; mahā-mārakateṣu — s cennými smaragdy; ca — také; ratna — posázené drahokamy; dīpān — lampy; bhrājamānān — svítící; lalanāḥ — ženy; ratna — drahokamy; saṁyutāḥ — ozdobené; vilokya — když vidĕl; brāhmaṇaḥ — brāhmaṇa; tatra — tam; samṛddhīḥ — okázalé; sarva — všechno; sampadām — bohatství; tarkayām āsa — uvažoval; nirvyagraḥ — nevzrušenĕ; sva — svém; samṛddhim — o blahobytu; ahaitukīm — nečekaném.
Překlad: 
V Sudāmovĕ domĕ byla lůžka mĕkká a bílá jako mléčná pĕna, s konstrukcemi ze slonoviny a vyzdobenými zlatem. Byly tam také pohovky se zlatýma nohama, jakož i královské cāmary, zlaté trůny, mĕkké polštáře a třpytící se baldachýny ovĕšené šňůrami perel. Na zdech ze třpytícího se křišťálového skla vykládaných cennými smaragdy svítily lampy posázené drahokamy a všechny ženy v tom paláci byly ozdobené drahokamy. Jak se brāhmaṇa díval na toto přepychové bohatství všeho druhu, klidnĕ se zamyslel nad svým nečekaným blahobytem.