SB 10.8.34

kasmān mṛdam adāntātman
bhavān bhakṣitavān rahaḥ
vadanti tāvakā hy ete
kumārās te 'grajo 'py ayam
Překlad slovo od slova: 
kasmāt — proč; mṛdam — bláto; adānta-ātman — neposedný chlapče; bhavān — Ty; bhakṣitavān — jedl jsi; rahaḥ — v ústraní; vadanti — žalují; tāvakāḥ — Tvoji kamarádi; hi — jistě; ete — oni všichni; kumārāḥ — chlapci; te — Tvůj; agrajaḥ — starší bratr; api — také (potvrzuje); ayam — toto.
Překlad: 
“Milý Kṛṣṇo, proč jsi tak neposedný, že jíš v ústraní bláto? Řekli mi to na Tebe všichni Tvoji kamarádi, včetně Tvého staršího bratra Balarāmy. Tak jak je to?”
Význam: 

Matku Yaśodu rozrušilo Kṛṣṇovo neposedné zlobení. Měla dům plný sladkostí, tak proč ten neposedný chlapec jí někde v ústraní hlínu? Kṛṣṇa na to řekl: “Moje milá maminko, oni se spikli a žalují na Mě, abys Mě potrestala. Můj starší bratr Balarāma se k nim také přidal. Nic takového jsem nedělal. Věř Mi. Nezlob se a nekárej Mě.”