SB 10.78.35

ṛṣaya ūcuḥ
astrasya tava vīryasya
mṛtyor asmākam eva ca
yathā bhaved vacaḥ satyaṁ
tathā rāma vidhīyatām
Překlad slovo od slova: 
ṛṣayaḥ ūcuḥ — mudrci pravili; astrasya — zbranĕ (stébla trávy kuśa); tava — Tvé; vīryasya — moci; mṛtyoḥ — smrti; asmākam — naše; eva ca — také; yathā — aby; bhavet — mohla zůstat; vacaḥ — slova; satyam — pravdivá; tathā — takto; rāma — ó Rāmo; vidhīyatām — prosím zařiď.
Překlad: 
Mudrci pravili: Prosím zařiď, ó Rāmo, aby Tvá moc a moc Tvé zbranĕ kuśi, stejnĕ jako náš slib a Romaharṣaṇova smrt zůstaly všechny zachovány.