SB 10.77.21

gadāyāṁ sannivṛttāyāṁ
śālvas tv antaradhīyata
tato muhūrta āgatya
puruṣaḥ śirasācyutam
devakyā prahito 'smīti
natvā prāha vaco rudan
Překlad slovo od slova: 
gadāyām — kyj; sannivṛttāyām — když byl přivolán zpĕt; śālvaḥ — Śālva; tu — ale; antaradhīyata — zmizel; tataḥ — potom; muhūrte — za okamžik; āgatya — přicházející; puruṣaḥ — muž; śirasā — hlavou; acyutam — Pánu Kṛṣṇovi; devakyā — matkou Devakī; prahitaḥ — poslaný; asmi — jsem; iti — takto řkoucí; natvā — klanící se; prāha — promluvil; vacaḥ — tato slova; rudan — naříkající.
Překlad: 
Jakmile však Pán Acyuta odvolal kyj, Śālva zmizel a za okamžik za Pánem přišel jeden muž. Poklonil se Mu a oznámil: „Poslala mĕ Devakī“ a s nářkem promluvil tato slova.