SB 10.75.38

jahāsa bhīmas taṁ dṛṣṭvā
striyo nṛpatayo pare
nivāryamāṇā apy aṅga
rājñā kṛṣṇānumoditāḥ
Překlad slovo od slova: 
jahāsa — rozesmál se; bhīmaḥ — Bhīma; tam — jeho; dṛṣṭvā — když uvidĕl; striyaḥ — ženy; nṛ-patayaḥ — králové; apare — a ostatní; nivāryamāṇāḥ — zadrženi; api — třebaže; aṅga — můj milý (Parīkṣite); rājñā — králem (Yudhiṣṭhirou); kṛṣṇa — od Pána Kṛṣṇy; anumoditāḥ — dostali souhlas.
Překlad: 
Můj milý Parīkṣite, Bhīma se při pohledu na to rozesmál a ženy, králové a ostatní také. Král Yudhiṣṭhira se je pokusil zadržet, ale Pán Kṛṣṇa dal najevo svůj souhlas.
Význam: 

VÝZNAM: Śrīla Viśvanātha Cakravartī zmiňuje, že se král Yudhiṣṭhira pokusil zastavit smích pohledem na ženy a na Bhīmu. Pán Kṛṣṇa však vyjádřil souhlas pohybem obočí. Pán sestoupil na Zemi, aby odstranil břemeno v podobĕ zlotřilých králů, a tato událost s Pánovým zámĕrem souvisela.