SB 10.71.39

govindaṁ gṛham ānīya
deva-deveśam ādṛtaḥ
pūjāyāṁ nāvidat kṛtyaṁ
pramodopahato nṛpaḥ
Překlad slovo od slova: 
govindam — Pána Kṛṣṇu; gṛham — do Jeho komnat; ānīya — přivádĕjící; deva — všech bohů; deva-īśam — Nejvyššího Boha a vládce; ādṛtaḥ — uctivý; pūjāyām — při obřadném uctívání; na avidat — neznal; kṛtyam — podrobnosti provádĕní; pramoda — velkou radostí; upahataḥ — přemožen; nṛpaḥ — král.
Překlad: 
Král Yudhiṣṭhira uctivĕ přivedl Pána Govindu, Svrchovaného Boha bohů, do svých osobních komnat. Král byl natolik přemožen radostí, že si nemohl vzpomenout na všechny obřady uctívání.
Význam: 

VÝZNAM: Śrīla Prabhupāda píše: „Když Mahārāja Yudhiṣṭhira uvedl Kṛṣṇu do paláce, byl radostí tak zmatený, že prakticky zapomnĕl, co má v danou chvíli dĕlat, aby Ho náležitĕ přivítal a uctil.“