SB 10.71.30

evaṁ suhṛdbhiḥ paryastaḥ
puṇya-śloka-śikhāmaṇiḥ
saṁstūyamāno bhagavān
viveśālaṅkṛtaṁ puram
Překlad slovo od slova: 
evam — takto; su-hṛdbhiḥ — svými přejícími příbuznými; paryastaḥ — obklopený; puṇya-śloka — osob se zbožnou povĕstí; śikhā-maṇiḥ — korunní šperk; saṁstūyamānaḥ — oslavován; bhagavān — Nejvyšší Pán; viveśa — vstoupil do; alaṅkṛtam — ozdobeného; puram — mĕsta.
Překlad: 
Pán Kṛṣṇa, korunní šperk zaslouženĕ proslulých, takto obklopený svými přejícími příbuznými a oslavován na všech stranách, vstoupil do ozdobeného mĕsta.
Význam: 

VÝZNAM: Śrīla Prabhupāda píše: „Když Pán Kṛṣṇa vcházel do mĕsta, všichni lidé mluvili o Jeho slávĕ a velebili Jeho transcendentální jméno, vlastnosti, podobu a tak dále.“