SB 10.71.28

arjunena pariṣvakto
yamābhyām abhivāditaḥ
brāhmaṇebhyo namaskṛtya
vṛddhebhyaś ca yathārhataḥ
mānino mānayām āsa
kuru-sṛñjaya-kaikayān
Překlad slovo od slova: 
arjunena — Arjunou; pariṣvaktaḥ — obejmutý; yamābhyām — dvojčaty; abhivāditaḥ — poctĕný poklonami; brāhmaṇebhyaḥ — brāhmaṇům; namaskṛtya — klanící se; vṛddhebhyaḥ — starším; ca — a; yathā-arhataḥ — podle etikety; māninaḥ — ctihodné; mānayām āsa — poctil; kuru-sṛñjaya-kaikayān — Kuruovce, Sṛñjayi a Kaikayi.
Překlad: 
Poté, co Ho Arjuna ještĕ jednou objal a Nakula a Sahadeva se Mu poklonili, Pán Kṛṣṇa se poklonil přítomným brāhmaṇům a starším, čímž řádnĕ poctil ctihodné členy rodů Kuru, Sṛñjaya a Kaikaya.
Význam: 

VÝZNAM: Śrīla Śrīdhara Svāmī zmiňuje, že vzhledem k tomu, že Arjuna byl považován za společensky rovného Pánu Kṛṣṇovi, Pán Kṛṣṇa Arjunu zadržel pažemi, když se Mu pokusil poklonit, takže Ho mohl pouze obejmout. Dvojčata, jako mladší bratranci, se však Pánu Kṛṣṇovi poklonila a uchopila Jeho nohy.