SB 10.71.23

tam upāgatam ākarṇya
prīto durdarśanaṁ nṛnām
ajāta-śatrur niragāt
sopadhyāyaḥ suhṛd-vṛtaḥ
Překlad slovo od slova: 
tam — On; upāgatam — dorazivší; ākarṇya — slyšící; prītaḥ — potĕšený; durdarśanam — zřídka vídaný; nṛṇām — lidmi; ajāta-śatruḥ — král Yudhiṣṭhira, jehož nepřítel se nikdy nenarodil; niragāt — vyšel ven; sa — se; upadhyāyaḥ — svými knĕžími; suhṛt — příbuznými; vṛtaḥ — obklopený.
Překlad: 
Král Yudhiṣṭhira mĕl velkou radost, když slyšel, že přijel Pán, jehož lidské bytosti zřídka vídají. Král vyšel v doprovodu svých knĕží a drahých společníků setkat se s Pánem Kṛṣṇou.