SB 10.71.1

śrī-śuka uvāca
ity udīritam ākarṇya
devaṛṣer uddhavo 'bravīt
sabhyānāṁ matam ājñāya
kṛṣṇasya ca mahā-matiḥ
Překlad slovo od slova: 
śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto; udīritam — to, co bylo řečeno; ākarṇya — slyšící; deva-ṛṣeḥ — Nāradou, mudrcem polobohů; uddhavaḥ — Uddhava; abravīt — promluvil; sabhyānām — členů královského shromáždĕní; matam — názor; ājñāya — chápající; kṛṣṇasya — Pána Kṛṣṇy; ca — a; mahā-matiḥ — velkodušný.
Překlad: 
Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co velkodušný Uddhava takto vyslechl výroky Devarṣiho Nārady a pochopil názory shromáždĕní i Pána Kṛṣṇy, promluvil.