SB 10.67.8

evaṁ deśān viprakurvan
dūṣayaṁś ca kula-striyaḥ
śrutvā su-lalitaṁ gītaṁ
giriṁ raivatakaṁ yayau
Překlad slovo od slova: 
evam — takto; deśān — různá království; viprakurvan — pustošící; dūṣayan — zneucťující; ca — a; kula — úctyhodných rodin; striyaḥ — ženy; śrutvā — slyšící; su-lalitam — velmi sladkou; gītam — píseň; girim — k hoře; raivatakam — jménem Raivataka; yayau — šel.
Překlad: 
Když jednou Dvivida takto sužoval sousední království a zneucťoval ženy z úctyhodných rodin, zaslechl velmi sladký zpĕv linoucí se z hory Raivataky, a tak se tam vydal.