SB 10.67.17

dvivido 'pi mahā-vīryaḥ
śālam udyamya pāṇinā
abhyetya tarasā tena
balaṁ mūrdhany atāḍayat
Překlad slovo od slova: 
dvividaḥ — Dvivida; api — také; mahā — velká; vīryaḥ — jehož moc; śālam — strom śāla; udyamya — zvedající; pāṇinā — rukou; abhyetya — blížící se; tarasā — rychle; tena — jím; balam — Pána Balarāmu; mūrdhani — do hlavy; atāḍayat — udeřil.
Překlad: 
Mocný Dvivida také vykročil do boje. Jednou rukou vyvrátil strom śāla, rozehnal se k Balarāmovi a udeřil Ho kmenem stromu do hlavy.