SB 10.65.3

ciraṁ naḥ pāhi dāśārha
sānujo jagad-īśvaraḥ
ity āropyāṅkam āliṅgya
netraiḥ siṣicatur jalaiḥ
Překlad slovo od slova: 
ciram — dlouho; naḥ — nás; pāhi — prosím chraňte; dāśārha — ó potomku Daśārhy; sa — spolu se; anujaḥ — svým mladším bratrem; jagat — vesmíru; īśvaraḥ — Pane; iti — takto řkoucí; āropya — zvedající; aṅkam — na své klíny; āliṅgya — objímající; netraiḥ — ze svých očí; siṣicatuḥ — zmáčeli; jalaiḥ — vodou.
Překlad: 
(Nanda a Yaśodā se modlili:) „Ó potomku Daśārhy, ó Pane vesmíru, kéž nás Ty a Tvůj mladší bratr Kṛṣṇa vždy chráníte.“ Když to dořekli, zvedli Śrī Balarāmu na své klíny, objali Ho a zmáčeli Ho slzami ze svých očí.
Význam: 

VÝZNAM: Śrīla Jīva Gosvāmī komentuje tento verš takto: „Nanda a Yaśodā se modlili ke Śrī Balarāmovi: ,Kéž nás, spolu se svým mladším bratrem, chráníte.̀ Tak vyjádřili svou úctu ke skutečnosti, že je starším bratrem, a také ukázali, jak moc Ho považují za vlastního syna.“