SB 10.64.16

kasyacid dvija-mukhyasya
bhraṣṭā gaur mama go-dhane
sampṛktāviduṣā sā ca
mayā dattā dvijātaye
Překlad slovo od slova: 
kasyacit — jistého; dvija — brāhmaṇy; mukhyasya — prvotřídního; bhraṣṭā — ztracená; gauḥ — kráva; mama — mého; go-dhane — do stáda; sampṛktā — zamíchaná; aviduṣā — jenž jsem o tom nevĕdĕl; — ona; ca — a; mayā — mnou; dattā — darovaná; dvi-jātaye — (jinému) brāhmaṇovi.
Překlad: 
Jednou se kráva patřící jistému prvotřídnímu brāhmaṇovi zatoulala do mého stáda. Aniž bych o tom vĕdĕl, daroval jsem tu krávu jako milodar jinému brāhmaṇovi.
Význam: 

VÝZNAM: Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že výraz dvija-mukhya, „prvotřídní brāhmaṇa“, zde označuje brāhmaṇu, který přestal přijímat milodary, a odmítl proto přijmout i sto tisíc krav výmĕnou za krávu, která byla nevhodnĕ darována.