SB 10.62.6

doḥ-sahasraṁ tvayā dattaṁ
paraṁ bhārāya me 'bhavat
tri-lokyāṁ pratiyoddhāraṁ
na labhe tvad ṛte samam
Překlad slovo od slova: 
doḥ — paží; sahasram — jeden tisíc; tvayā — tebou; dattam — daných; param — pouze; bhārāya — břemenem; me — pro mĕ; abhavat — stalo se; tri-lokyam — ve třech svĕtech; pratiyoddhāram — protivníka; na labhe — nenacházím; tvat — tebe; ṛte — kromĕ; samam — sobĕ rovného.
Překlad: 
Tĕchto tisíc paží, které jsi mi dal, se stalo pouze tĕžkým břemenem. Kromĕ tebe nenacházím ve třech svĕtech nikoho hodného se mnou bojovat.
Význam: 

VÝZNAM: Podle ācāryů zde Bāṇāsura lehce naznačuje: „Až tedy porazím tebe, Pána Śivu, dobytí svĕta mnou bude úplné a má touha po boji bude uspokojena.“