SB 10.62.16

citralekhovāca
vyasanaṁ te 'pakarṣāmi
tri-lokyāṁ yadi bhāvyate
tam āneṣye varaṁ yas te
mano-hartā tam ādiśa
Překlad slovo od slova: 
citralekhā uvāca — Citralekhā pravila; vyasanam — úzkost; te — tvou; apakarṣāmi — odstraním; tri-lokyām — ve třech svĕtech; yadi — pokud; bhāvyate — Ho lze nalézt; tam — Ho; āneṣye — přinesu; varam — budoucího manžela; yaḥ — který; te — tvého; manaḥ — srdce; hartā — zlodĕj; tam — Ho; ādiśa — prosím ukaž.
Překlad: 
Citralekhā pravila: Odstraním tvou úzkost. Lze-li Ho nalézt kdekoliv ve třech svĕtech, přinesu tohoto tvého budoucího manžela, který ti ukradl srdce. Prosím, ukaž mi, kdo je.
Význam: 

VÝZNAM: Je zajímavé, že jméno Citralekhā označuje osobu znalou umĕní kresby či malby. Citra znamná „vynikající“ nebo „rozmanitý,“ a lekhā „umĕní kresby či malby“. Citralekhā, jak popisuje příští verš, nyní použije talent vyjádřený svým jménem.