SB 10.61.2

gṛhād anapagaṁ vīkṣya
rāja-putryo 'cyutaṁ sthitam
preṣṭhaṁ nyamaṁsata svaṁ svaṁ
na tat-tattva-vidaḥ striyaḥ
Překlad slovo od slova: 
gṛhāt — z jejich paláců; anapagam — nikdy nevycházejícího; vīkṣya — vidící; rāja-putryaḥ — dcery králů; acyutam — Pána Kṛṣṇu; sthitam — zůstávajícího; preṣṭham — nanejvýš drahého; nyamaṁsata — považovaly; svam svam — každá svou vlastní; na — ne; tat — o Nĕm; tattva — pravdu; vidaḥ — znající; striyaḥ — ženy.
Překlad: 
Protože každá z tĕchto princezen vidĕla, že Pán Acyuta nikdy neopustil její palác, každá se považovala za Pánovu oblíbenkyni. Tyto ženy neznaly úplnou pravdu o Nĕm.
Význam: 

VÝZNAM: Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává, že Pán Kṛṣṇa opouštĕl paláce pouze se svolením svých manželek, a tak se každá považovala za Jeho oblíbenkyni.