SB 10.60.59

tathānyāsām api vibhur
gṛhesu gṛhavān iva
āsthito gṛha-medhīyān
dharmān loka-gurur hariḥ
Překlad slovo od slova: 
tathā — podobnĕ; anyāsām — ostatních (královen); api — také; vibhuḥ — všemocný Nejvyšší Pán; gṛheṣu — v sídlech; gṛha-vān — hospodář; iva — jako by; āsthitaḥ — plnil; gṛha-medhīyān — zbožného hospodáře; dharmān — náboženské povinnosti; loka — všech svĕtů; guruḥ — duchovní mistr; hariḥ — Pán Kṛṣṇa.
Překlad: 
Všemocný Pán Hari, učitel všech svĕtů, se podobnĕ choval jako obyčejný hospodář v palácích svých ostatních královen a plnil náboženské povinnosti muže s rodinou.
Význam: 

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k šedesáté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Pán Kṛṣṇa škádlí královnu Rukmiṇī.“