SB 10.6.20

go-mūtreṇa snāpayitvā
punar go-rajasārbhakam
rakṣāṁ cakruś ca śakṛtā
dvādaśāṅgeṣu nāmabhiḥ
Překlad slovo od slova: 
go-mūtreṇa — kravskou močí; snāpayitvā — poté, co důkladně omyly; punaḥ — znovu; go-rajasā — prachem zvířeným krávami; arbhakam — dítěti; rakṣām — ochranu; cakruḥ — vykonaly; ca — také; śakṛtā — kravským trusem; dvādaśa-aṅgeṣu — na dvanácti místech (dvādaśa-tilaka); nāmabhiḥ — znázorněním svatých jmen Pána.
Překlad: 
Dítě bylo důkladně omyto kravskou močí a pak potřeno prachem zvířeným krávami. Potom bylo kravským trusem označeno dvanáct míst Jeho těla, počínaje čelem, různými jmény Pána, jako když se dělá tilak. Tak bylo dítě ochráněno.