SB 10.59.41

yayāca ānamya kirīṭa-koṭibhiḥ
pādau spṛśann acyutam artha-sādhanam
siddhārtha etena vigṛhyate mahān
aho surāṇāṁ ca tamo dhig āḍhyatām
Překlad slovo od slova: 
yayāca — on (Pán Indra) prosil; ānamya — klanĕjící se; kirīṭa — své koruny; koṭibhiḥ — vrcholky; pādau — Jeho nohou; spṛśan — dotýkající se; acyutam — Pánu Kṛṣṇovi; artha — jeho (Indrův) zámĕr; sādhanam — který splnil; siddha — splnĕný; arthaḥ — jehož zámĕr; etena — s Ním; vigṛhyate — hádá se; mahān — velká duše; aho — vskutku; surāṇām — polobohů; ca — a; tamaḥ — nevĕdomost; dhik — zavržení; āḍhyatām — jejich bohatství.
Překlad: 
I poté, co se Indra Pánu Acyutovi poklonil, dotýkaje se Jeho nohou vrcholky své koruny, a poprosil Pána, aby splnil jeho touhu, se ten vznešený polobůh po dosažení svého zámĕru rozhodl s Nejvyšším Pánem bojovat. Jaká to nevĕdomost vládne mezi bohy! K čertu s jejich bohatstvím!
Význam: 

VÝZNAM: Je dobře známo, že hmotné bohatství a moc mají sklon vytvářet domýšlivost, a tak může být život v bohatství často královskou cestou do pekla.