SB 10.55.39

naṣṭaṁ pradyumnam āyātam
ākarṇya dvārakaukasaḥ
aho mṛta ivāyāto
bālo diṣṭyeti hābruvan
Překlad slovo od slova: 
naṣṭam — ztracený; pradyumnam — Pradyumna; āyātam — vrátil se; ākarṇya — když slyšeli; dvārakā-okasaḥ — obyvatelé Dvāraky; aho — ó; mṛtaḥ — mrtvý; iva — jakoby; āyātaḥ — vrátil se; bālaḥ — dítĕ; diṣṭyā — díky Prozřetelnosti; iti — takto; ha — vskutku; abruvan — promluvili.
Překlad: 
Když se obyvatelé Dvāraky doslechli, že se ztracený Pradyumna vrátil domů, prohlásili: „Ó, Prozřetelnost dovolila tomuto dítĕti vrátit se jako z mrtvých!“