SB 10.55.38

devakī vasudevaś ca
kṛṣṇa-rāmau tathā striyaḥ
dampatī tau pariṣvajya
rukmiṇī ca yayur mudam
Překlad slovo od slova: 
devakī — Devakī; vasudevaḥ — Vasudeva; ca — a; kṛṣṇa-rāmau — Kṛṣṇa a Balarāma; tathā — také; striyaḥ — ženy; dam-patī — manžela a manželku; tau — tyto dva; pariṣvajya — objímající; rukmiṇī — Rukmiṇī; ca — a; yayuḥ mudam — radovali se.
Překlad: 
Devakī, Vasudeva, Kṛṣṇa, Balarāma a všechny ženy z paláce, zvláštĕ královna Rukmiṇī, objímali mladý pár a radovali se.