SB 10.55.34

sa eva vā bhaven nūnaṁ
yo me garbhe dhṛto 'rbhakaḥ
amuṣmin prītir adhikā
vāmaḥ sphurati me bhujaḥ
Překlad slovo od slova: 
saḥ — On; eva — vskutku; — nebo jinak; bhavet — musí být; nūnam — zajisté; yaḥ — kdo; me — mém; garbhe — v lůnĕ; dhṛtaḥ — byl nošen; arbhakaḥ — dítĕ; amuṣmin — k Nĕmu; prītiḥ — náklonnost; adhikā — velká; vāmaḥ — levá; sphurati — chvĕje se; me — má; bhujaḥ — paže.
Překlad: 
Ano, musí to být to samé dítĕ, které jsem nosila v lůnĕ, neboť k Nĕmu cítím velkou náklonnost a má levá paže se chvĕje.