SB 10.55.16

prabhāṣyaivaṁ dadau vidyāṁ
pradyumnāya mahātmane
māyāvatī mahā-māyāṁ
sarva-māyā-vināśinīm
Překlad slovo od slova: 
prabhāṣya — hovořící; evam — takto; dadau — dala; vidyām — mystické poznání; pradyumnāya — Pradyumnovi; mahā-ātmane — velké duši; māyāvatī — Māyāvatī; mahā-māyām — známé jako Mahā-māyā; sarva — veškerá; māyā — klam způsobující kouzla; vināśinīm — které ničí.
Překlad: 
(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Když to Māyāvatī dořekla, dala té velké duši Pradyumnovi mystické poznání zvané Mahāmāyā, které ničí všechna ostatní kouzla způsobující klam.