SB 10.55.11

tām aha bhagavān kārṣṇir
mātas te matir anyathā
mātṛ-bhāvam atikramya
vartase kāminī yathā
Překlad slovo od slova: 
tām — jí; āha — řekl; bhagavān — Pán; kārṣṇiḥ — Pradyumna; mātaḥ — ó matko; te — tvůj; matiḥ — postoj; anyathā — jinak; mātṛ-bhāvam — náladu či náklonnost matky; atikramya — překračující; vartase — jednáš; kāminī — milenka; yathā — jako.
Překlad: 
Pán Pradyumna jí řekl: „Ó matko, tvůj postoj se zmĕnil. Porušuješ řádné mateřské city a chováš se jako milenka.“