SB 10.54.5

prahasya bhagavān āha
mā sma bhair vāma-locane
vinaṅkṣyaty adhunaivaitat
tāvakaiḥ śātravaṁ balam
Překlad slovo od slova: 
prahasya — smĕjící se; bhagavān — Nejvyšší Pán; āha — pravil; sma bhaiḥ — neboj se; vāma-locane — ó krásnooká; vinaṅkṣyati — bude zničeno; adhunā eva — právĕ teď; etat — tímto; tāvakaiḥ — tvým (vojskem); śātravam — nepřátel; balam — vojsko.
Překlad: 
Pán na to odpovĕdĕl smíchem a ujistil ji: „Neboj se, krásnooká. Toto nepřátelské vojsko bude vzápĕtí zničeno tvými vojáky.“
Význam: 

VÝZNAM: Aby Pán Kṛṣṇa vyjádřil svou velkou náklonnost k Rukmiṇī, galantnĕ své yaduovské vojsko označil jako „tvoji muži“, čímž vyjádřil, že celá Pánova dynastie je nyní majetkem Jeho milované královny. Nejvyšší Pán, Kṛṣṇa, touží sdílet své blažené bohatství se všemi živými bytostmi, a tak je upřímnĕ zve, aby se vrátily domů, zpátky k Bohu. Hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy představené po celém svĕtĕ Śrīlou Prabhupādou na pokyn jeho duchovního mistra, Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura, který sám kázal po celé Indii na pokyn svého vznešeného otce, Śrīly Bhaktivinoda Ṭhākura, šíří láskyplné poselství Pána Kṛṣṇy: Vzpomínejte na Nĕho, služte Mu, vraťte se k Nĕmu a sdílejte nekonečnou štĕdrost Jeho království.