SB 10.54.37

asādhv idaṁ tvayā kṛṣṇa
kṛtam asmaj-jugupsitam
vapanaṁ śmaśru-keśānāṁ
vairūpyaṁ suhṛdo vadhaḥ
Překlad slovo od slova: 
asādhu — nevhodnĕ; idam — toto; tvayā — Tebou; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; kṛtam — učinĕno; asmat — pro Nás; jugupsitam — hrozivé; vapanam — oholení; śmaśru-keśānām — jeho kníru a vlasů; vairūpyam — zohyzdĕní; suhṛdaḥ — člena rodiny; vadhaḥ — smrt.
Překlad: 
(Pán Balarāma pravil:) Můj milý Kṛṣṇo, zachoval ses nevhodnĕ! Tento čin Nám přinese hanbu, neboť zohyzdit blízkého příbuzného oholením jeho kníru a vlasů je stejné jako jeho zabití.
Význam: 

VÝZNAM: Vševĕdoucí Balarāma vĕdĕl, že je Rukmī vinen, ale aby povzbudil naříkající Rukmiṇī, rozhodl se Śrī Kṛṣṇu jemnĕ pokárat.