SB 10.53.35

evaṁ rājñāṁ sametānāṁ
yathā-vīryaṁ yathā-vayaḥ
yathā-balaṁ yathā-vittaṁ
sarvaiḥ kāmaiḥ samarhayat
Překlad slovo od slova: 
evam — takto; rājñām — králům; sametānām — jež se shromáždili; yathā — podle; vīryam — jejich moci; yathā — podle; vayaḥ — jejich vĕku; yathā — podle; balam — jejich síly; yathā — podle; vittam — jejich bohatství; sarvaiḥ — všemi; kāmaiḥ — vhodnými vĕcmi; samarhayat — uctil je.
Překlad: 
Takto Bhīṣmaka daroval všechny vhodné vĕci králům, kteří se při této příležitosti shromáždili, a uctil je, jak se s ohledem na jejich politickou moc, vĕk, fyzickou zdatnost a bohatství slušelo.