SB 10.52.25

bandhūnām icchatāṁ dātuṁ
kṛṣṇāya bhaginīṁ nṛpa
tato nivārya kṛṣṇa-dviḍ
rukmī caidyam amanyata
Překlad slovo od slova: 
bandhūnām — členové její rodiny; icchatām — právĕ když si přáli; dātum — dát; kṛṣṇāya — Kṛṣṇovi; bhaginīm — jejich sestru; nṛpa — ó králi; tataḥ — v tom; nivārya — jim bránící; kṛṣṇa-dviṭ — nenávidĕjící Kṛṣṇu; rukmī — Rukmī; caidyam — Caidyovi (Śiśupālovi); amanyata — uvažující o.
Překlad: 
Protože Rukmī nenávidĕl Pána, ó králi, zakázal členům své rodiny dát jeho sestru Kṛṣṇovi, ačkoliv si to přáli. Místo toho se rozhodl dát Rukmiṇī Śiśupālovi.
Význam: 

VÝZNAM: Rukmī zneužil svého postavení staršího bratra a jednal s nečistými pohnutkami. Za své rozhodnutí bude pouze trpĕt.