SB 10.52.1

śrī-śuka uvāca
itthaṁ so 'nagrahīto 'nga
kṛṣṇenekṣvāku nandanaḥ
taṁ parikramya sannamya
niścakrāma guhā-mukhāt
Překlad slovo od slova: 
śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; ittham — takto; saḥ — on; anugrahītaḥ — jemuž se dostalo milosti; aṅga — můj milý (Parīkṣite Mahārāji); kṛṣṇena — od Pána Kṛṣṇy; ikṣvāku-nandanaḥ — Mucukunda, milovaný potomek Ikṣvākua; tam — Jeho; parikramya — když obřadnĕ obešel; sannamya — klanící se; niścakrāma — vyšel; guhā — jeskynĕ; mukhāt — z ústí.
Překlad: 
Śukadeva Gosvāmī pravil: Můj milý králi, Mucukunda, který takto získal milost Pána Kṛṣṇy, Ho obřadnĕ obešel a poklonil se Mu. Potom tento milovaný potomek Ikṣvākua vyšel ústím jeskynĕ ven.