SB 10.51.28

kiṁ svit tejasvināṁ tejo
bhagavān vā vibhāvasuḥ
sūryaḥ somo mahendro vā
loka-pālo paro 'pi vā
Překlad slovo od slova: 
kim svit — možná; tejasvinām — všech mocných bytostí; tejaḥ — energie; bhagavān — mocný vládce; — nebo jinak; vibhāvasuḥ — bůh ohnĕ; sūryaḥ — bůh slunce; somaḥ — bůh mĕsíce; mahā-indraḥ — král nebes; va — nebo; loka — planety; pālaḥ — vládce; aparaḥ — jiný; api — nebo.
Překlad: 
Možná jsi energie všech mocných bytostí. Nebo jsi snad mocný bůh ohnĕ, bůh slunce, bůh mĕsíce, král nebes či vládnoucí polobůh nĕjaké jiné planety.