SB 10.50.21

suparṇa-tāla-dhvaja-cihitnau rathāv
alakṣayantyo hari-rāmayor mṛdhe
striyaḥ purāṭṭālaka-harmya-gopuraṁ
samāśritāḥ sammumuhuḥ śucārditaḥ
Překlad slovo od slova: 
suparṇa — se symbolem Garuḍy (ptáka, který nosí Pána Viṣṇua); tāla — a palmy; dhvaja — prapory; cihnitau — označené; rathau — dva kočáry; alakṣayantyaḥ — nemohoucí rozeznat; hari-rāmayoḥ — Kṛṣṇy a Balarāmy; mṛdhe — v bitvĕ; striyaḥ — ženy; pura — z mĕsta; aṭṭālaka — na vyhlídkových vĕžích; harmya — palácích; gopuram — a v branách; samāśritāḥ — jež zaujaly místa; sammumuhuḥ — omdlévaly; śucā — smutkem; arditāḥ — trýznĕné.
Překlad: 
Ženy stály na vyhlídkových vĕžích, palácích a ve vysokých branách mĕsta. Když se jim kočáry Kṛṣṇy a Balarāmy, označené prapory se znaky Garuḍy a palmy, ztratily z očí, zasáhl je smutek a omdlévaly.
Význam: 

VÝZNAM: Ženy jsou zde zvláštĕ zmínĕné kvůli své mimořádné připoutanosti k Pánu Kṛṣṇovi a Pánu Balarāmovi.