SB 10.48.35

gaccha jānīhi tad-vṛttam
adhunā sādhv asādhu vā
vijñāya tad vidhāsyāmo
yathā śaṁ suhṛdāṁ bhavet
Překlad slovo od slova: 
gaccha — jdi; jānīhi — zjisti; tat — jeho (Dhṛtarāṣṭrovo); vṛttam — jednání; adhunā — v přítomnosti; sādhu — správné; asādhu — špatné; — nebo; vijñāya — když budeme vĕdĕt; tat — to; vidhāsyāmaḥ — zařídíme; yathā — tak, že; śam — prospĕch; suhṛdām — Našich drahých; bhavet — bude.
Překlad: 
Jdi a zjisti, zda Dhṛtarāṣṭra jedná správnĕ nebo ne. Až to budeme vĕdet, podnikneme nutné kroky, abychom Našim drahým přátelům pomohli.