SB 10.48.30

bhavad-vidhā mahā-bhāgā
niṣevyā arha-sattamāḥ
śreyas-kāmair nṛbhir nityaṁ
devāḥ svārthā na sādhavaḥ
Překlad slovo od slova: 
bhavat-vidhāḥ — jako ty, vznešený; mahā-bhāgāḥ — nanejvýš významný; niṣevyāḥ — hoden služby; arha — z uctíváníhodných; sat-tamāḥ — nejsvĕtĕjší; śreyaḥ — nejvyšší dobro; kāmaiḥ — kdo si přejí; nṛbhiḥ — lidmi; nityam — vždy; devaḥ — polobozi; sva-arthāḥ — starající se o svůj vlastní zájem; na — ne tak; sādhavaḥ — svatí oddaní.
Překlad: 
Vznešené duše, jako jsi ty, jsou praví příjemci služby a nejctihodnĕjší autority pro ty, kdo si v životĕ přejí to nejvyšší dobro. Polobozi se obvykle starají o vlastní zájmy, ale to nikdy není případ svatých oddaných.
Význam: 

VÝZNAM: Zatímco polobozi mohou udĕlit hmotný prospĕch, svatí oddaní Pána mají schopnost udĕlit skutečnou dokonalost života, vĕdomí Kṛṣṇy. Tak Pán Kṛṣṇa zvýrazňuje uctivou náladu, kterou zde zaujal vůči svému strýci Akrūrovi.